Trang chủ » KÝ SỰ » Hành trình về với Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi » Tượng Quan Âm hướng ra biển cao 30m

Tượng Quan Âm hướng ra biển cao 30m

by Tuân Cuồng Chân

Tượng Quan Âm hướng ra biển cao 30m

Tượng Quan Âm hướng ra biển cao 30m

Leave a Comment