Sưu tầm: Một số hiệu lệnh khi đi đoàn xe máy nên biết

by Tuân Cuồng Chân

Việc chạy xe máy đi theo đoàn nếu không có hiệu lệnh thì rất khó kiểm soát được cả đoàn, trước khi mỗi chuyến đi leader nên lưu ý các thành viên trong đoàn phải nhớ những hiệu lệnh cơ bản để chuyến đi được an toàn hơn.

Đặc biệt các ôm là người cũng phải nhớ, chứ không riêng gì xế, và ôm phải nhìn xe trước ra hiệu lệnh gì thì phải hiểu và làm theo, để tránh trường hợp xế mất tập trung.

Dưới đây một số hiệu lệnh mình sưu tầm từ trên mạng copy về các bạn tham khảo nhé

“Tất cả theo tôi”: Cánh tay trái giơ cao qua vai, lòng bàn tay hướng về phía trước.

“Tất cả theo tôi”: Cánh tay trái giơ cao qua vai, lòng bàn tay hướng về phía trước.

Có nguy hiểm trên đường (ổ gà, chướng ngại vật…): “Mối nguy hiểm” ở bên phải thì chỉ vào bằng chân phải, ở bên trái thì chỉ bằng tay trái.

Có nguy hiểm trên đường (ổ gà, chướng ngại vật…): “Mối nguy hiểm” ở bên phải thì chỉ vào bằng chân phải, ở bên trái thì chỉ bằng tay trái.

Rẽ trái: Đưa cánh tay trái tách ra khỏi người, cánh tay và bàn tay duỗi thẳng.

Rẽ trái: Đưa cánh tay trái tách ra khỏi người, cánh tay và bàn tay duỗi thẳng.

Rẽ phải: Cánh tay trái tách ra khỏi người, cổ tay duỗi thẳng, hướng về phía trước.

Rẽ phải: Cánh tay trái tách ra khỏi người, cổ tay duỗi thẳng, hướng về phía trước.

Đi một hàng: Cánh tay trái và ngón trỏ của tay trái giơ cao lên phía trước.

Đi một hàng: Cánh tay trái và ngón trỏ của tay trái giơ cao lên phía trước.

Đi chậm lại: Cánh tay giang rộng ngang vai, lòng bàn tay hướng xuống dưới sau đó gập cánh tay lên xuống, lặp lại nhiều lần.

Đi chậm lại: Cánh tay giang rộng ngang vai, lòng bàn tay hướng xuống dưới sau đó gập cánh tay lên xuống, lặp lại nhiều lần.

Tăng tốc: Cánh tay trái mở nhẹ ra khỏi người, ngửa bàn tay, cánh tay hất nhẹ lên trên lặp lại nhiều lần.

Tăng tốc: Cánh tay trái mở nhẹ ra khỏi người, ngửa bàn tay, cánh tay hất nhẹ lên trên lặp lại nhiều lần.

Dừng lại: Cánh tay trái mở rộng ra, hướng thẳng xuống dưới, lòng bàn tay quay về phía sau.

Dừng lại: Cánh tay trái mở rộng ra, hướng thẳng xuống dưới, lòng bàn tay quay về phía sau.

Bật xi nhan xin chuyển làn đường: Lòng bàn tay trái hướng về phía trước, nắm bàn tay và mở, lặp lại nhiều lần.

Bật xi nhan xin chuyển làn đường: Lòng bàn tay trái hướng về phía trước, nắm bàn tay và mở, lặp lại nhiều lần.

Tăng tốc: Cánh tay trái mở nhẹ ra khỏi người, ngửa bàn tay, cánh tay hất nhẹ lên trên lặp lại nhiều lần.

Tăng tốc: Cánh tay trái mở nhẹ ra khỏi người, ngửa bàn tay, cánh tay hất nhẹ lên trên lặp lại nhiều lần.

Leave a Comment