Trang chủ » HÀ GIANG - ĐÔNG BẮC » Viết cho ngày trở lại Hà Giang » Nắng xuyên qua những ngọn núi chiếu xuống con đường đèo

Nắng xuyên qua những ngọn núi chiếu xuống con đường đèo

by Tuân Cuồng Chân

Nắng xuyên qua những ngọn núi chiếu xuống con đường đèo

Nắng xuyên qua những ngọn núi chiếu xuống con đường đèo

Leave a Comment