Video + hình ảnh cung đường đi tới Thác Mai: đẹp thôi rồi

by Tuân Cuồng Chân

Đây là hình ảnh và video mà Tuân ghi lại hành trình đi đến Thác Mai, đây là đi kiểu offroad (kiểu đi đường khó đi, bùn lầy) nên bạn nào chưa biết thì tìm hiểu về dạng đi này nhé

Hình ảnh Offroad Thác Mai

Khúc này hơi bị đẹp, đường như 1 dãi lụa hehe
Khúc này hơi bị đẹp, đường như 1 dãi lụa hehe
Cảnh ở hồ Trị An
Cảnh ở hồ Trị An
Cảnh ở hồ Trị An: đường nhìn phê quá
Đoạn đường đất đỏ
Đoạn đường đất đỏ
Cung đường chính, bùn lầy ở Rừng Lý Lịch nè
Cung đường chính, bùn lầy ở Rừng Lý Lịch nè
Cung đường chính, bùn lầy ở Rừng Lý Lịch nè
Này thì exciter
Này thì exciter
Đoạn đường đẹp trong hành trình
Đoạn đường đẹp trong hành trình
Đoạn đường đẹp trong hành trình đi Thác Mai
Đoạn đường đẹp trong hành trình
Bến phà 142, bên kia là bè cá Lăng
Bến phà 142, bên kia là bè cá Lăng
Phà 142
Phà 142

You may also like

1 comment

Phogn 1 Tháng Chín, 2015 - 1:49 sáng

Anh có thể gửi e chi tiết cung đường này được không, e dò đường thì tới xã Phú Lý là tịt, khônng biết chô nào tới phà 142

Reply

Leave a Comment