Trang chủ » 4 Video hành trình mới nhất của Cuồng Chân

4 Video hành trình mới nhất của Cuồng Chân

by Tuân Cuồng Chân

Dưới đây là 4 video hành trình do Tuân Cuồng Chân ghi là và dựng, những video này đơn thuần ghi lại những con đường những cảnh đã đi qua không hề có kịch bản hay chuẩn bị trước.

1 Video được ghép từ hơn 1000 bức hình tự sướng bằng gopro

2. Video 360 Việt Nam đây là video tự sướng lấy ý tưởng từ video 360 của nước ngoài

3 Đâu đó Việt Nam – video được ghép từ những đoạn film ghi lại những nơi đã đi qua

4 Dọc biển miển trung

You may also like

Leave a Comment