Trang chủ » PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN » Cổ Thạch – Nơi cắm trại trên biển lý tưởng nhất Bình Thuận. » Bãi đá sỏi tạo nên một điểm lý thú cho Cổ Thạch. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

Bãi đá sỏi tạo nên một điểm lý thú cho Cổ Thạch. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

by Tuân Cuồng Chân

Bãi đá sỏi tạo nên một điểm lý thú cho Cổ Thạch. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

Bãi đá sỏi tạo nên một điểm lý thú cho Cổ Thạch. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

Leave a Comment