Trang chủ » DU LỊCH BHUTAN » Bộ ảnh du lịch Bhutan, đời sống văn hóa Bhutan » Trang phục Gho tớ mặc lên cũng giống người Bhutan phết

Trang phục Gho tớ mặc lên cũng giống người Bhutan phết

by Tuân Cuồng Chân

Trang phục Gho tớ mặc lên cũng giống người Bhutan phết

Trang phục Gho tớ mặc lên cũng giống người Bhutan phết

Leave a Comment