Trang chủ » Bhutan » Bộ ảnh du lịch Bhutan, đời sống văn hóa Bhutan » Sư thầy tụng kinh trong lễ hội

Sư thầy tụng kinh trong lễ hội

by Tuân Cuồng Chân

Sư thầy tụng kinh trong lễ hội

Sư thầy tụng kinh trong lễ hội

Leave a Comment