Trang chủ » Review » Đến Huế uống bia “của Huế” – Phần 1 » Toàn bộ quy trình sản xuất bia ở nhà máy đều tự động hoàn toàn, số lượng nhân công rất ít. Hơi bị ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy dây chuyền sản xuất như vậy

Toàn bộ quy trình sản xuất bia ở nhà máy đều tự động hoàn toàn, số lượng nhân công rất ít. Hơi bị ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy dây chuyền sản xuất như vậy

by Tuân Cuồng Chân

Toàn bộ quy trình sản xuất bia ở nhà máy đều tự động hoàn toàn, số lượng nhân công rất ít. Hơi bị ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy dây chuyền sản xuất như vậy

Leave a Comment