Trang chủ » PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN » Cổ Thạch – Nơi cắm trại trên biển lý tưởng nhất Bình Thuận. » Rêu và đá sỏi là một nét đặc trưng vô cùng độc đáo ở Cổ Thạch. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

Rêu và đá sỏi là một nét đặc trưng vô cùng độc đáo ở Cổ Thạch. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

by Tuân Cuồng Chân

Rêu và đá sỏi là một nét đặc trưng vô cùng độc đáo ở Cổ Thạch. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

Rêu và đá sỏi là một nét đặc trưng vô cùng độc đáo ở Cổ Thạch. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

Leave a Comment