Trang chủ » PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN » Cổ Thạch – Nơi cắm trại trên biển lý tưởng nhất Bình Thuận. » Đá Bà Khom (hay còn gọi là đá đuôi cá) được rất nhiều người yêu nhiếp ảnh tìm đến để sáng tác. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

Đá Bà Khom (hay còn gọi là đá đuôi cá) được rất nhiều người yêu nhiếp ảnh tìm đến để sáng tác. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

by Tuân Cuồng Chân

Đá Bà Khom (hay còn gọi là đá đuôi cá) được rất nhiều người yêu nhiếp ảnh tìm đến để sáng tác. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

Đá Bà Khom (hay còn gọi là đá đuôi cá) được rất nhiều người yêu nhiếp ảnh tìm đến để sáng tác. Ảnh Nguyễn Trường Sơn

Leave a Comment