Trang chủ » KÝ SỰ » Hành trình về với Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi » Cổng Tò Vò được hình thành từ nham thạch núi lửa

Cổng Tò Vò được hình thành từ nham thạch núi lửa

by Tuân Cuồng Chân

Cổng Tò Vò được hình thành từ nham thạch núi lửa

Cổng Tò Vò được hình thành từ nham thạch núi lửa

Leave a Comment