Trang chủ » KÝ SỰ » Du ký trekking Annapurna Base Camp ngày 3: thức dậy 4h sáng chinh phục Poon Hill » Mây bắt đầu tan dần, đỉnh dãy ABC bắt đầu lộ nguyên hình

Mây bắt đầu tan dần, đỉnh dãy ABC bắt đầu lộ nguyên hình

by Tuân Cuồng Chân

Mây bắt đầu tan dần, đỉnh dãy ABC bắt đầu lộ nguyên hình

Mây bắt đầu tan dần, đỉnh dãy ABC bắt đầu lộ nguyên hình

Leave a Comment