Trang chủ » KÝ SỰ » Du ký trekking Annapurna Base Camp ngày 1: Nayapul- Ulleri mọi sự khởi đầu nan » Đường về Tikhedhungga: Ruộng lúa những ngôi làng khá giống Tây Bắc Việt Nam

Đường về Tikhedhungga: Ruộng lúa những ngôi làng khá giống Tây Bắc Việt Nam

by Tuân Cuồng Chân

Đường về Tikhedhungga: Ruộng lúa những ngôi làng khá giống Tây Bắc Việt Nam

Đường về Tikhedhungga: Ruộng lúa những ngôi làng khá giống Tây Bắc Việt Nam

Leave a Comment