Trang chủ » KINH NGHIỆM » Sưu tầm: Một số hiệu lệnh khi đi đoàn xe máy nên biết » Dừng lại: Cánh tay trái mở rộng ra, hướng thẳng xuống dưới, lòng bàn tay quay về phía sau.

Dừng lại: Cánh tay trái mở rộng ra, hướng thẳng xuống dưới, lòng bàn tay quay về phía sau.

by Tuân Cuồng Chân

Dừng lại: Cánh tay trái mở rộng ra, hướng thẳng xuống dưới, lòng bàn tay quay về phía sau.

Dừng lại: Cánh tay trái mở rộng ra, hướng thẳng xuống dưới, lòng bàn tay quay về phía sau.

Leave a Comment