Trang chủ » KINH NGHIỆM » Sưu tầm: Một số hiệu lệnh khi đi đoàn xe máy nên biết » Đi một hàng: Cánh tay trái và ngón trỏ của tay trái giơ cao lên phía trước.

Đi một hàng: Cánh tay trái và ngón trỏ của tay trái giơ cao lên phía trước.

by Tuân Cuồng Chân

Đi một hàng: Cánh tay trái và ngón trỏ của tay trái giơ cao lên phía trước.

Đi một hàng: Cánh tay trái và ngón trỏ của tay trái giơ cao lên phía trước.

Leave a Comment