Trang chủ » KINH NGHIỆM » Sưu tầm: Một số hiệu lệnh khi đi đoàn xe máy nên biết » Rẽ phải: Cánh tay trái tách ra khỏi người, cổ tay duỗi thẳng, hướng về phía trước.

Rẽ phải: Cánh tay trái tách ra khỏi người, cổ tay duỗi thẳng, hướng về phía trước.

by Tuân Cuồng Chân

Rẽ phải: Cánh tay trái tách ra khỏi người, cổ tay duỗi thẳng, hướng về phía trước.

Rẽ phải: Cánh tay trái tách ra khỏi người, cổ tay duỗi thẳng, hướng về phía trước.

Leave a Comment