Trang chủ » KINH NGHIỆM » Sưu tầm: Một số hiệu lệnh khi đi đoàn xe máy nên biết » Rẽ trái: Đưa cánh tay trái tách ra khỏi người, cánh tay và bàn tay duỗi thẳng.

Rẽ trái: Đưa cánh tay trái tách ra khỏi người, cánh tay và bàn tay duỗi thẳng.

by Tuân Cuồng Chân

Rẽ trái: Đưa cánh tay trái tách ra khỏi người, cánh tay và bàn tay duỗi thẳng.

Rẽ trái: Đưa cánh tay trái tách ra khỏi người, cánh tay và bàn tay duỗi thẳng.

Leave a Comment