Trang chủ » KINH NGHIỆM » Sưu tầm: Một số hiệu lệnh khi đi đoàn xe máy nên biết » “Tất cả theo tôi”: Cánh tay trái giơ cao qua vai, lòng bàn tay hướng về phía trước.

“Tất cả theo tôi”: Cánh tay trái giơ cao qua vai, lòng bàn tay hướng về phía trước.

by Tuân Cuồng Chân

“Tất cả theo tôi”: Cánh tay trái giơ cao qua vai, lòng bàn tay hướng về phía trước.

“Tất cả theo tôi”: Cánh tay trái giơ cao qua vai, lòng bàn tay hướng về phía trước.

Leave a Comment