Trang chủ » KINH NGHIỆM » Bình Ba- hướng dẫn chi tiết đi du lịch Bình Ba » Đường ở Bình Ba được bê tông hóa có nhiều đoạn dốc và khúc cua đáng để thử nghiệm xe máy

Đường ở Bình Ba được bê tông hóa có nhiều đoạn dốc và khúc cua đáng để thử nghiệm xe máy

by Tuân Cuồng Chân

Đường ở Bình Ba được bê tông hóa có nhiều đoạn dốc và khúc cua đáng để thử nghiệm xe máy

Đường ở Bình Ba được bê tông hóa có nhiều đoạn dốc và khúc cua đáng để thử nghiệm xe máy

Leave a Comment