Trang chủ » HÌNH ẢNH VIDEO » Miền Tây- Yên bình từ cảnh đến con người » Rừng Tràm Trà Sư nơi những cây bèo nhỏ phủ một màu xanh luôn qua những cây tràm, đi sâu vào trong rừng bạn sẽ bắt gặp những con cò, con chim đang đậu trên những cây tràm

Rừng Tràm Trà Sư nơi những cây bèo nhỏ phủ một màu xanh luôn qua những cây tràm, đi sâu vào trong rừng bạn sẽ bắt gặp những con cò, con chim đang đậu trên những cây tràm

by Tuân Cuồng Chân

Rừng Tràm Trà Sư nơi những cây bèo nhỏ phủ một màu xanh luôn qua những cây tràm, đi sâu vào trong rừng bạn sẽ bắt gặp những con cò, con chim đang đậu trên những cây tràm

Rừng Tràm Trà Sư nơi những cây bèo nhỏ phủ một màu xanh luôn qua những cây tràm, đi sâu vào trong rừng bạn sẽ bắt gặp những con cò, con chim đang đậu trên những cây tràm

Leave a Comment