Trang chủ » HÌNH ẢNH VIDEO » Biển Mỹ Khê điểm không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Nẵng » Tít đằng xa là tượng phật bà Quan Thế Âm nhìn ra biển

Tít đằng xa là tượng phật bà Quan Thế Âm nhìn ra biển

by Tuân Cuồng Chân

Tít đằng xa là tượng phật bà Quan Thế Âm nhìn ra biển

Tít đằng xa là tượng phật bà Quan Thế Âm nhìn ra biển

Leave a Comment