Home KÝ SỰ Làng Bích Họa, Tam Thanh: Ngôi làng của những đứa trẻ may mắn