Trang chủ » Du ký trekking Annapurna Base Camp ngày 3: thức dậy 4h sáng chinh phục Poon Hill » Mây bắt đầu tan dần, đỉnh dãy ABC bắt đầu lộ nguyên hình