Trang chủ » Du ký trekking Annapurna Base Camp ngày 1: Nayapul- Ulleri mọi sự khởi đầu nan » Cây cầu treo khởi đầu cho con dốc cao