Home Đây là balo mà tớ mang trên người, đằng trước có balo nhỏ laptop hehe