Trang chủ » Bộ ảnh du lịch Bhutan, đời sống văn hóa Bhutan » Chính thức thành người Bhutan rồi