Trang chủ » Bộ ảnh du lịch Bhutan, đời sống văn hóa Bhutan » Trang phục Gho tớ mặc lên cũng giống người Bhutan phết