Trang chủ » Bộ ảnh du lịch Bhutan, đời sống văn hóa Bhutan » Chung thủ của Bhutan bắn rất mạnh và chính xác